Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Les elits no són les úniques ‘extractives’; els ciutadans, les masses, també ho són
Veure més

Registres

 
Arruñada, Benito (2014), “Registres”, Man and the Economy, 1(2), 209-30.
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
 
  Els governs i les agències internacionals de desenvolupament fracassen sovint en els seus esforços per construir i reformar els registres de la propietat i de societats. Solen aplicar polítiques errònies basades en una comprensió defectuosa de la funció que representen els registres en l'economia moderna. Aquest treball té com a objectiu posar remei a aquesta situació mitjançant la presentació d'una teoria dels registres com a institucions capaces de facilitar el funcionament del mercat. En fer que els contractes privats siguin verificables pels jutges, permeten veritablement que es puguin contractar transaccions veritablement impersonals (és a dir, aquelles basades en drets reals sobre els actius) sense posar en perill el enforcement dels drets de propietat. A continuació, aplica la teoria per discutir i orientar les decisions econòmiques i organitzatives sobre titulació de terres i formalització empresarial, posant l'accent en la necessitat de preservar la independència del registre, la identificació dels jutges com els seus principals usuaris, la necessitat d'aclarir les opcions dels projectes de titulació i formalització i la presència de deseconomies d'abast entre els registres contractuals i administratius.  
 
 
@BenitoArrunada