Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Les elits no són les úniques ‘extractives’; els ciutadans, les masses, també ho són
Veure més

Diseño y regulación de servicios profesionales

 
Arruñada, Benito (1998), “Diseño y regulación de servicios profesionales” (“Gestaltung und Regulierung von Freiberuflichen Dienstleistungen: Ein Allgemeiner Handlungsleifaden”), en H. Herrmann and J. Backhaus (eds.), Staatlich Gebundene Freiberufe im Wandel, Nomos, Baden-Baden, 115-35.
 
Presentació
 
 
 

Aquest treball formula una teoria de l'organització econòmica dels serveis professionals segons la qual aquesta ve determinada en un grau important per la naturalesa dels propis serveis. Aquests es caracteritzen per la presència d'asimetries d'informació i economies de producció conjunta entre serveis privats i públics, tenint aquests últims caràcter d'efectes externs. La solució dels conflictes d'interessos que tot això genera exigeix fórmules organitzatives peculiars, basades en la remuneració ajornada i variable, els processos de autoselecció de professionals i, quan es desitja generar efectes externs, les restriccions competitives. Partint d'aquesta base teòrica, es proposa un conjunt de criteris i pautes de disseny organitzatiu utilitzables per avaluar, gestionar i regular tot tipus d'organitzacions professionals, tant públiques com a privades, competitives i monopolísticas.

 
 
 
@BenitoArrunada