Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
L'Economia és útil per a ocupar llocs d'analista empresarial, però pot ser contraproduent per al directiu, perquè sovint interfereix amb les seves habilitats socials innates
Veure més

La propietat com a consentiment organitzat

 
Arruñada, Benito (2003), “La propietat com a consentiment organitzat”, Journal of Law, Economics, and Organization, 19(2), 401-44. (Traduït a l'espanyol en B. Arruñada, La contractació dels drets de propietat: Una anàlisi econòmica, Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 57-160).
 
 
 
  Aquest article desenvolupa i prova una teoria de les institucions que fan possibles els drets de propietat, assegurant la seva aplicació, mobilitzant el valor dels actius com a garantia i promovent el creixement. En contrast amb els drets obligacionals, els drets reals només es veuen afectats amb el consentiment del titular. Això assegura el dret però és costós quan convé que existeixin múltiples drets sobre cada actiu i per tant poden xocar entre sí. Diverses institucions redueixen el cost de reunir els consentiments per superar aquesta dificultat i poder assolir els avantatges d'especialització que es deriven de la multiplicitat dels drets. Analitza l'article les solucions basades a registrar documents i drets, així com un règim de transaccions purament privades. Els tres sistemes proporcionen serveis funcionalment similars, però la seva eficiència relativa varia amb el nombre de transaccions, el risc de l'oportunisme polític i la consistència reguladora. L'anàlisi també demostra la racionalitat de permetre la competència en la preparació i l'ajuda de contractes privats mentre que s'ha de requerir monopoli territorial en les activitats de registre, per tal d'assegurar la independència i protegir tercers.  
 
 
@BenitoArrunada