Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Dubtes i esperança sobre el regeneracionisme
Veure més

Préstecs hipotecaris i limitacions al tipus d’interès

 
Arruñada, Benito, i Pablo Casas-Arce (2018), “Préstecs hipotecaris i limitacions al tipus d’interès”, en Juan José Ganuza i Fernando Gómez-Pomar (cood.), Presente y futuro del mercado hipotecario español: un análisis económico y jurídico, Thompson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 285-314. 
 
 
 
 
Tant bona part de l'opinió pública com algunes sentències judicials han considerat abusives les clàusules "sòl" dels préstecs hipotecaris per entendre que eren la contrapartida a un "sostre" que, per ser massa alt, no tenia valor per al deutor. Aquest capítol estudia la racionalitat econòmica de les dues limitacions al tipus d'interès i conclou que, en contra d'aquesta creença, els sostres eren realistes. De fet, proporcionaven una protecció valuosa contra el risc inflacionista, que, a priori, era més probable que l'escenari de tipus baixos que observem. Els redactors de les esmentades sentències semblen haver estat víctimes d'un biaix retrospectiu.
 
 
 
@BenitoArrunada