Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Les organitzacions híbrides són la millor solució per proveir béns públics
Veure més

Evolució de la praxi a la demarcació de la propietat

 
Arruñada, Benito (2018), “Evolució de la praxi a la demarcació de la propietat”, Land Use Policy, 77, 661-75.  
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
 
 
Aquest treball analitza l'elecció social pel que fa a la demarcació dels límits de la terra, distingint entre demarcació física i jurídica. En contrast amb la influent literatura sobre "Land Administration" i les directrius de Banc Mundial, l'anàlisi dóna suport a la demarcació voluntària, en lloc de l'obligatòria, així com els serveis no integrats per a l'administració de la terra. D'acord amb aquests arguments teòrics, el treball verifica empíricament que els conflictes de demarcació tenen un paper menor en els litigi relacionats amb el títol, la terra i la propietat, que fins i tot semblen augmentar en totes aquestes àrees després que la demarcació física sigui obligatòria . Usant dades del mateix Banc Mundial, també s'observa que vincular i fusionar cadastres i registres no es correlaciona amb menors costos de transacció.
 
 
 
@BenitoArrunada