Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Debemos reordenar las prioridades de las reformas de simplificación administrativa, pues de poco sirve acelerar trámites si la formalización de empresas apenas proporciona servicios útiles.
Veure més

La propietat com a intercanvi seqüèncial: Els límits oblidats de la contractació privada

 
Arruñada, Benito (2017), “Property as Sequential Exchange: The Forgotten Limits of Private Contract”, Journal of Institutional Economics, 13(4), 753-83. Discussió
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
Discussió
 
 
  El marc contractual de Coase (1960) empra el supòsit implícit que l'intercanvi de drets de propietat no afecta els costos de transacció futurs. Aquest supòsit és adequat per analitzar les externalitats que sorgeixen en l'ús dels actius, però limita la nostra capacitat per comprendre les institucions de propietat: un problema central dels mercats de propietat rau en la interacció entre múltiples transaccions, el que provoca externalitats no contractables relacionades amb el propi intercanvi. En mantenir aquest supòsit intercanvis individuals, l'anàlisi econòmica de la propietat ha fomentat perspectives que: (1) emfatitzen l'assignació inicial dels drets de propietat, oblidant que sovint es necessita fórmules d'assignació recurrent; (2) prestar escassa atenció a la realitat jurídica dels drets, malgrat que és aquesta la que determina la seva executivitat i, per tant, el seu valor econòmic; i (3) sobreestimar el poder de l'ordre privat no regulat, malgrat la seva incapacitat per protegir els drets de tercers. Aquests biaixos distorsionen moltes polítiques institucionals, incloent les de titulació de terres i formalització d'empreses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
@BenitoArrunada