Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
No hi haurà crèdit si impedim que els creditors cobrin els seus deutes
Veure més

El Registre de la Propietat

 
Arruñada, Benito (2014), “El Registro de la Propiedad”, Revista Profesiones, núm. 150 (extra), xvi-xvii.
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
 
  El Registre de la Propietat defineix qui és el propietari i quines càrregues pesen sobre els immobles. Constitueix així un catalitzador essencial de l'activitat econòmica, ja que estimula la inversió, facilita el comerç i abarateix el crèdit. En assegurar la propietat, dóna als propietaris confiança per invertir, doncs ja no necessiten gastar recursos en protegir la possessió dels seus béns i fer valer els seus drets. Així mateix, l' clarificar qui ostenta els diversos drets sobre cada propietat, elimina les asimetries o desigualtats informatives que causen " costos de transacció " al contractar-los. Finalment, en definir qui és propietari de cada immoble i quines càrregues ho graven, fa possible que els immobles es facin servir com a garantia, el que elimina el risc d'insolvència i abarateix el crèdit. Els recursos productius es mouen així fàcilment cap als que més els valoren, i poden esgotar-se les oportunitats d'especialització i desenvolupament econòmic.  
 
 
@BenitoArrunada