Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Dubtes i esperança sobre el regeneracionisme
Veure més

El rerefons darwiniano de les institucions

 
Arruñada, Benito, i Xosé H. Vázquez (2013), “El rerefons darwiniano de les institucions”, en G. Caballero i X.C. Arias, eds., Nuevo institucionalismo: Gobernanza, economía y políticas públicas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 41-59. 
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
 
  L'espècie humana s'ha especialitzat a produir coneixement, ocupant així un veritable “nínxol cognitiu” que ens ha portat a una peculiar aventura adaptativa. D'una banda, en contrast amb la resta d'espècies, que solament evolucionen per selecció natural i sexual, la nostra especialització cognitiva ens ha permès dominar la naturalesa. No obstant això, d'altra banda, la nostra pròpia ment s'ha quedat desfasada respecte als nous entorns que hem creat: som així víctimes del nostre propi èxit perquè els nostres recursos mentals col·lisionen sovint amb el propi mitjà que nosaltres mateixos creguem. Existeix, doncs, una bretxa adaptativa entre els requeriments d'un entorn nou en termes evolutius, i una ment adaptada a un mitjà ancestral molt diferent a l'actual. Aquest treball analitza com dissenyem institucions socials i empresarials per salvar aquesta bretxa adaptativa.  
 
 
@BenitoArrunada