Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Discussió online del meu llibre sobre drets de propietat
Veure més

La reforma de la responsabilitat hipotecària

 
Arruñada, Benito (2012), “La reforma de la responsabilitat hipotecària”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 731, 1259-89.
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
Discussió
 
 
  Amb la crisi econòmica, han abundat a Espanya les propostes per limitar per llei la responsabilitat dels deutors hipotecaris. Aquestes pàgines examinen si tals propostes són o no raonables des d'un punt de vista econòmic. Conclouen que, per a les hipoteques ja signades, seria injust i temerari, per atemptar contra l'Estat de Dret i fer-ho en un moment en el qual augmentaria els dubtes que susciten la solvència de les nostres finances públiques i la solidesa de les nostres institucions. Així mateix, per a les hipoteques futures, seria un greu error, doncs a Espanya, com en gairebé tothom desenvolupat, creditors i deutors prefereixen contractar sense limitació de responsabilitat, per la qual cosa hem d'entendre que els resulta beneficiós, sobretot per existir considerable competència entre creditors. A més, d'aquest exercici de la seva llibertat contractual no es deriven danys a tercers que poguessin justificar una prohibició. Tot el contrari, la limitació de responsabilitat sí generaria quantiosos danys sistémicos, com posa en relleu l'evidència dels onze Estats dels Estats Units el règim dels quals pot caracteritzar-se pròpiament com de responsabilitat limitada (recourse mortgages).

En general, si no volem que el remei sigui pitjor que la malaltia, les solucions a la crisi han de respectar l'Estat de Dret, la qual cosa exigeix aplicar i fer complir els contractes vigents tret que existeixin fallades de voluntat degudament verificats en via judicial. En línia amb aquesta idees, la penúltima secció del treball defensa una proposta que compleix aquesta condició. Consisteix a facilitar la negociació privada i voluntària de la dació en pagament, eliminant el desavantatge fiscal que sofreix en l'actualitat respecte a l'execució hipotecària. Així mateix, la secció final analitza la crisi hipotecària des del punt de vista d'un legislador benvolent interessat en la justícia, la qual cosa permet posar en relleu com moltes de les solucions proposades “en justícia” són sovint no només ineficients sinó també injustes i, per tant, inconsistents amb els objectius declarats de tals propostes.
 
 
 
@BenitoArrunada