Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
L'Economia és útil per a ocupar llocs d'analista empresarial, però pot ser contraproduent per al directiu, perquè sovint interfereix amb les seves habilitats socials innates
Veure més

Una reforma virtual de l'entorn de l'empresa

 
Arruñada, Benito (2010), “Una reforma virtual de l'entorn de l'empresa”, en M. Bagüés, J. Fernández-Villaverde y L. Garicano (eds.), La Ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas, FEDEA, Madrid, pp. 42-47.
 
 
 
 

Les reformes propostes en l'Avantprojecte de Llei d'“Economia Sostenible” per millorar el marc de relacions de l'empresa amb les administracions públiques requereixen canvis radicals per ser efectives. La supressió de les llicències d'obertura és un mer enunciat teòric que queda desvirtuat en la pràctica per la generalitat de les excepcions. I altres propostes necessiten un replantejament igual de profund: les relatives a constitucions societàries són tímides, costoses i en gran manera inútils; les que afecten a Cadastre i Patents consagren la ineptitud d'ambdós organismes; i les relacionades amb morositat privada i responsabilitat “social” són perjudicials. En general, la retòrica de simplificació administrativa d'aquestes parts de l'Avantprojecte es contradiu amb la seva inefectivitat i amb el reglamentismo que inspira molts dels seus preceptes.

 
 
 
@BenitoArrunada