Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Liberalizar las relaciones laborales no solo es necesario para la eficiencia económica — es de justicia
Veure més

Dret Comú i Dret Civil com adaptacions pro-mercat

 
Arruñada, Benito, and Veneta Andonova (2008), “Dret Comú i Dret Civil com adaptacions pro-mercat”, Washington University Journal of Law & Policy, 26, 81-130.
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
 
  En el desenvolupament de el sistema jurídic occidental, els biaixos cognitius són el determinant principal de el paper regulador dels jutges. La discreció judicial, vista aquí com la principal característica distintiva entre els dos sistemes jurídics, s'introdueix en les jurisdiccions de Dret civil per protegir, en comptes de limitar, la llibertat contractual de les parts contra la interferència judicial. Aquesta protecció era menys necessària en els països de Dret comú, on les relacions de lliure mercat van gaudir d'una actuació judicial més favorable a causa de la seva evolució relativament gradual, a el nomenament com a jutges d'advocats amb experiència i a el desenvolupament previ de controls i equilibris institucionals que recolzaven els drets de propietat privada. Des d'aquesta perspectiva, les diferències de costos i beneficis associats a l'interès propi i de la falta d'informació no tenen per si soles de suficient poder explicatiu i requereixen, addicionalment, la presència de fallades cognitius.  
 
 
@BenitoArrunada