Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Dubtes i esperança sobre el regeneracionisme
Veure més

De tiburones y dinosaurios

 
Arruñada, Benito (1992), “De taurons i dinosaures”, Cambio 16, 1.067, 4 de mayo, 54.
 
Presentació
 
 
 

En un signe de la seva posada al dia, la Real Acadèmia de la Llengua ha admès que es cridi “tauró” a aquella “persona que adquireix de forma solapada un nombre suficientment important d'accions d'un banc o societat mercantil per aconseguir cert control sobre ells”.

Trista destinació el de l'Acadèmia. Quan es publiqui el Diccionari, aquest contindrà una altra antigualla més, ja que aquesta espècie financera està en perill de desaparèixer.

La desaparició dels taurons és lamentable, perquè constitueixen la millor garantia que les grans empreses no es converteixin en dinosaures inviables. El problema neix que, en les societats anònimes de gran grandària, els accionistes es limiten a aportar el capital i assumir el risc, mentre els administradors prenen totes les decisions.

Aquesta estranya divisió de funcions permet repartir riscos, de manera que cada empresa pot escometre tot projecte rendible, per molt arriscat que sigui. Però pateix un greu inconvenient: al no ser propietaris, els directius tendeixen a perseguir les seves pròpies finalitats i oblidar-se de l'interès dels accionistes.

Aquests gens poden fer per evitar-ho. Si un accionista es decideix a lluitar i aconsegueix canviar el rumb de l'empresa, haurà de compartir el fruit del seu esforç amb els altres. Per això, és lògic que tots es creuin de braços.

L'únic contrapès eficaç és l'activitat dels taurons, que entren en escena quan existeix una gran diferència entre el valor borsari d'una societat i el seu valor potencial. En comprar les accions mitjançant una “opa”, poden pagar una cosina substancial als accionistes, ja que, després d'aconseguir el control i cessar als administradors, els canvis que introdueixen en la gestió àdhuc els permeten aconseguir un sucós benefici.

Lamentablement, les normes promulgades en els últims anys sobre societats, opes i divulgació de participacions impedeixen les opes hostils sobre grans societats i permeten el atrincheramiento dels administradors.

D'una banda, l'obligació de divulgar les participacions accionarias significatives i de seguir en les opes un costós procediment, tenen una finalitat ingènuament proteccionista. Les normes pretenen afavorir als petits accionistes a costa dels taurons; però el seu efecte real és que aquests deixen d'actuar, en veure's privats de incentivos.

Per un altre, les normes permeten, no obstant això, l'edificació de tot tipus de defenses prèvies, fins i tot les que raguin en el frau de llei. A iniciativa dels seus administradors, moltes societats han instal·lat paranys, repel·lents i blindatges defensius, com les autoritzacions per emetre capital, les limitacions al màxim de vots que pot emetre un accionista, el reforçament dels quòrum o els requisits d'antiguitat per ocupar càrrecs.

La conseqüència és que, després d'uns anys de competència incipient, s'ha restablit l'anterior equilibri ecològic, gairebé monopolístico, en el control de les poques grans empreses que viuen en el nostre desert financer.

Els taurons no són llops, sinó pastors a la recerca de ramats descurats. En liquidar-los, no protegim la cabanya, sinó que l'afeblim. El seu paper sembla imprescindible en l'horitzó del mercat interior, fins i tot en el d'un sense feroços tigres orientals. Com contenir, sinó, els balafiaments de directius descontrolados, sobretot els de aquells protegits per un segur de dipòsits que —com tot l'inevitable— els resulta gratuït, i és impossible de supervisar? Qui evitarà ara el anquilosamiento de les nostres grans empreses? Seguirà sent necessari, o possible, dissimular-ho des de l'Estat?

En impedir que existeixin taurons, es compromet l'espècialliçación de propietat i control i es dificulta l'existència de grans empreses. La conseqüència és més greu per al desenvolupament de les empreses espanyoles. Tradicionalment, els ha resultat impossible aconseguir els elevats nivells de capitalització i concentració de riscos que es precisen per competir en mercats oberts.

Per això, es necessiten amb urgència normes equilibradores, que redueixin les barreres estructurals a la competència pel control de les grans societats i dificultin l'adopció de mesures defensives. Encaixarien bé amb el "europapismo" que ha presidit la reforma legal en aquestes matèries: La Comissió Europea ha recomanat que es prohibeixin els límits al màxim de vots que pot emetre un accionista i la imposició de majories qualificades per als canvis en el control.

 
 
 
@BenitoArrunada