Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Discussió online del meu llibre sobre drets de propietat
Veure més

La enfermiza disculpa americana

 
Arruñada, Benito (1993), “La enfermiza disculpa americana”, Cambio 16, 1.105, 25 de enero, 67.
 
Presentació
 
 
 

En aquests temps en què la sanitat pública sembla incurable i se succeeixen els plans de reforma, s'alcen veus per prevenir-nos del dolenta que és la medicina privada. Apuntant a la d'Estats Units, se'ns diu que aquesta consumeix més recursos i produeix pitjors resultats que l'espanyola.

La comparació és interessada. Sembla com si, atacant un sistema estranger, es volgués escamotejar la responsabilitat pel lamentable estat del nostre, al que de pas s'adjudiquen mèrits que corresponen en gran part a la nostra dieta mediterrània. És també una comparació enganyosa, perquè la medicina americana no és tan ineficient ni tan privada com s'addueix.

S'assenyala com a índex de l'escassa eficàcia del sistema americà de salut la baixa esperança de vida de la població. No s'esmenta que aquestes xifres mitjanes amaguen grans disparitats entre grups, que no són imputables al sistema de salut; i sí, en molts casos, al fracàs de les polítiques \"de benestar\" iniciades en els anys seixanta. Ni es diu que altres factors no comparables tenen un efecte apreciable en l'esperança mitjana de vida: Els homicidis són la principal causa de mort entre els homes adolescents negres; i no per horrendos són més imputables a la sanitat privada.

 
 
 
@BenitoArrunada