Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Seria un error limitar per llei la responsabilitat hipotecària
Veure més

El Excedente de Productividad Global

 
Arruñada, Benito (1987), “El Excedente de Productividad Global”, in Balance social de HUNOSA, Servicio de Comunicación y Estudios de HUNOSA, Oviedo, 471-515.
 
Presentació
 
 
   
 
 
@BenitoArrunada