Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
No hi haurà crèdit si impedim que els creditors cobrin els seus deutes
Veure més

Docència

Llicenciatura
Economic Organizations, Institutions and Markets (EOM/EIM)

Temas Actuales de Política de Empresa

Postgrau
Organizations and Markets

Economic Analysis of Business Law

Introduction to Law and Economics

Temas Actuales de Política de Empresa
Aquest curs persegueix fomentar la capacitat de l'estudiant para (1) aplicar els seus coneixements a la investigació i gestió de problemes reals; i (2) comunicar professionalment les seves conclusions.

El curs es basa en l'elaboració de projectes en equip sobre situacions empresarials i econòmiques d'actualitat, en els quals els estudiants han d'aplicar instruments analítics d'Economia i Organització d'empreses que han estudiat en tots els graus de la UPF en Economia i Administració d'empreses. 

En les primeres setmanes, les classes, de tipus “socràtic”, se centren a discutir teoria, casos i mètodes rellevants per a la preparació dels projectes. Abans d'aquestes classes, els estudiants han de preparar els materials corresponents a cada classe, i estar preparats per resumir i discutir les qüestions essencials de la teoria, i esbossar possibles línies d'anàlisis dels casos pràctics. 

Les classes de les últimes setmanes es dediquen a presentar i discutir els projectes elaborats en equip. Tots els estudiants han de participar activament en el seu projecte, tant en el seu estudi com en la seva presentació i discussió pública, així com en la preparació i revisió de sengles versions d'un informe escrit amb estàndards professionals. La meitat dels seminaris es dedica a presentacions i discussions preliminars dels projectes, i l'altra meitat a sessions temàtiques.

La qualificació del curs es basa en tres elements: (1) la participació activa en les discussions de classe; (2) el projecte en equip; i la valoració que cada estudiant tindrà oportunitat de realitzar de la contribució al projecte per cadascun dels altres membres del seu equip. 
Benito Arruñada
@BenitoArrunada