Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Discussió online del meu llibre sobre drets de propietat
Veure més

Docència

Llicenciatura
Economic Organizations, Institutions and Markets (EOM/EIM)

Temas Actuales de Política de Empresa

Postgrau
Organizations and Markets

Economic Analysis of Business Law

Introduction to Law and Economics

Economic Organizations, Institutions and Markets (EOM/EIM)
El curs presenta, a nivell intermedi, els principals conceptes i teories de l'economia de les organitzacions. El seu objectiu és proporcionar a l'estudiant un joc d'instruments operatius que el capaciti per a l'anàlisi d'estructures i problemes gerencials i per a la presa de decisions sobre aquests problemes. És necessari haver cursat Economia de l'Empresa. A tots els grups d'aquesta assignatura hi ha lectures en anglès.
Benito Arruñada
@BenitoArrunada