Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Los jóvenes españoles no han sido educados para posponer la gratificación.
Veure més

Resultats de la cerca

Ordenat per:  
 
   204 Resultats coincidents
Arruñada, Benito (2020), “Malas lleis”, Información Comercial Española (ICE), Revista de Economía, 915, 9-28.
 

Més informació [+]


Arruñada, Benito (2020), “Privatització dels registres públics: Anàlisi comparativa de opcions organitzatives”,  UPF Economics and Business Working papers 1695.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2020), “L’impacte de l'experiència sobre com percebem l'estat de dret”, Journal of Institutional Economics, 16(3), 251–69.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2019), “Prospects of Blockchain in Contract and Property”, European Property Law Journal, 8(3), 231-59. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Matthias Krapf (2019), “Religió i Unió Europea,” en Sriya Iyer, Jared Rubin i Jean-Paul Carvalho (eds.), Advances in the Economics of Religion, pp. 295-308, Palgrave Macmillan, Cham. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Giorgio Zanarone, and Nuno M. Garoupa (2019), “Property Rights in Sequential Exchange”, Journal of Law, Economics, and Organization, 35(1), 127-53. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Pablo Casas-Arce (2018), “Préstecs hipotecaris i limitacions al tipus d’interès”, en Juan José Ganuza i Fernando Gómez-Pomar (cood.), Presente y futuro del mercado hipotecario español: un análisis económico y jurídico, Thompson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 285-314. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2018), “Evolució de la praxi a la demarcació de la propietat”, Land Use Policy, 77, 661-75.  
Més informació [+]


Arruñada, Benito and Luis Garicano (2018), “Blockchain: The Birth of Decentralized Governance”, Pompeu Fabra University, Economics and Business Working Paper Series, 1608. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2018), “Limitacions de blockchain en contractes i propietat”, Minnesota Journal of Law, Science & Technology,  19, 55-105. (Traducció: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 94(769), 2018, 2465-93).
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2017), “Desenvolupament institucional del mercat transfronterer d'immobles a la UE”, en Christoph Schmid y Benito Arruñada, Las transacciones transfronterizas inmobiliarias en Europa, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 59–130.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2020), “Les institutions dels mercats a la Roma clàssica”, en Giuseppe Dari-Mattiacci (ed.), Roman Law and Economics, vol. 2, Ch. 17, Oxford Studies in Roman Society and Law (Thomas A. J. McGinn and Paul du Plessis, eds.), Oxford University Press, Oxford.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2017), “Com fer que la titulació de terres sigui més racional”, Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal 6(1), 73-112.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2017), “How Should We Model Property? Thinking with My Critics”, Journal of Institutional Economics, 13(4), 815-27.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2017), “Property as Sequential Exchange: The Forgotten Limits of Private Contract”, Journal of Institutional Economics, 13(4), 753-83. Discussió
Més informació [+]

Arruñada, Benito, and Marco Casari (2016), “ La fragilitat dels mercats: Un experiment sobre independència judicial”,  Journal of Economic Behavior and Organization, 129, 142-56
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2016), “How Rome Enabled Impersonal Markets”, Explorations in Economic History, 61, 68-84.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2016), “Coase and the Departure from Property,” en Claude Ménard i Elodie Bertrand (eds.), The Elgar Companion to Ronald H. Coase, Edward Elgar Publisher, Cheltenham UK, 305-19. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Carlos Manzanares (2016), “The Tradeoff Between Ex Ante and Ex Post Transaction Costs: Evidence from Legal Opinions”, Berkeley Business Law Journal, 13(1), 217–55.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Marco Casari, and Francesca Pancotto (2015), “Pro- socialitat i raonament estratègic en les decisions econòmiques,” Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9, 140.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Stephen Hansen (2015), “Com organitzar la provisió de béns públics: Lliçons de la Comptabilitat Directiva”, International Review of Law and Economics, 42, 185-91. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2015), “The Titling Role of Possession,” in Yun-chien Chang, ed., The Law and Economics of Possession, Cambridge University Press, Cambridge, 207-33.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2014), “Registres”, Man and the Economy, 1(2), 209-30.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2014), “Titling Systems”, en Alain Marciano and Giovanni Battista Ramello (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Springer. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2014), “El Registro de la Propiedad”, Revista Profesiones, núm. 150 (extra), xvi-xvii.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2014), “Teoria i pràctica dels registres públics”, ELRA, 5, 53-63.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2014), “El Dret de les transaccions impersonals,” en Eric Brousseau i Jean-Michel Glachant, eds., The Manufacturing of Markets: Legal, Political and Economic Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 58-77.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Xosé H. Vázquez (2013), “Una aproximació contractual a l'anàlisi de la innovació organitzativa en l'empresa: fonaments i casos d'aplicació”, en G. Caballero i X.C. Arias, eds., Nuevo institucionalismo: Gobernanza, economía y políticas públicas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 103-27.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Xosé H. Vázquez (2013), “El rerefons darwiniano de les institucions”, en G. Caballero i X.C. Arias, eds., Nuevo institucionalismo: Gobernanza, economía y políticas públicas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 41-59. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Xosé H. Vázquez (2009), “L'impacte dels supòsits cognitius en l'habilitat directiva: Un test basat en els ingressos dels MBAs”, Management and Organization Review, 9(2), 209-32.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2013), Empresa, mercat i institucions, Thomson Reuters, Cizur Menor.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2013), “Les institucions de l'intercanvi impersonal”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 89(726), 649-87.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2012), Institucions de l'intercanvi impersonal: Teoria i mètode dels registres contractuals, Civitas, Cizur Menor. (Traducció de Institutional Foundations of Impersonal Exchange: The Theory and Policy of Contractual Registries, University of Chicago Press, Chicago, 2012).
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2012), “La propietat com a concepte econòmic: Compaginant els conceptes jurídic i econòmic de les drets de propietat en un marc coaseano”, International Review of Economics, 59(2), 121-44.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2012), “La reforma de la responsabilitat hipotecària”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 731, 1259-89.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “L’agenda de la reforma de la funció pública”, Escola d’ Administració Pública de Catalunya, 28 de setembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Pautes per reformar la tramitació empresarial”, Foment del Treball Nacional, 2132, 30-33.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Regulació hipotecària”, Compareixença davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, 26 de juliol.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Reforma fiscal, més que hipotecària”, Expansión, 13 d'abril, 46.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Limitar la responsabilitat hipotecària seria un error”, La Vanguardia, 20 de marzo, Suplemento Dinero, 13.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Bases organitzatives del Registre de la Propietat”, Registradores de España, 58, 84-86.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Limitar per llei la responsabilitat hipotecària: Una mala idea”, Expansión, 23 de febrer, 46.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “Titulación y transmisión de la propiedad”, en Kenneth Ayotte i Henry E. Smith, eds., Research Handbook on the Economics of Property Law, Research Handbooks in Law and Economics Series (Series editors: Richard Posner and Francesco Parisi), Edward Elgar, Cheltenham UK, 237-56.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), Formalización de empresas: Costes frente a eficiencia institucional, Thomson Reuters, Cizur Menor.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Aprenguem del caos hipotecari dels EUA”, Expansión, 26 d'octubre, 54.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Protestantes y católicos: Una ética de trabajo similar pero una ética social diferente”, The Economic Journal, 120(547), 890-918.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Menys ‘factures ombra’ i més transparència fiscal”, Expansión, 26 de juny, 46.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Els incentius del Protectorat Ibèric”, Expansión, 7 de juny, 55.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Espanya en el mirall”, Expansión, 15 de mayo.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “La SEC de Goldman Sachs”, Cinco Días, 6 de mayo, p. 19.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Amnon Lehavi (2011), “Institucions de propietat en una era ‘subprime’”, Berkeley Business Law Journal, 8(1), 1-34.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Títols foradats?,” New Zealand Law Journal, April, 115-20.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Negociació salarial, atur i self-service”, Cinco Días, 1 d'abril, p. 14.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Una reforma virtual de l'entorn de l'empresa”, en M. Bagüés, J. Fernández-Villaverde y L. Garicano (eds.), La Ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas, FEDEA, Madrid, pp. 42-47.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Jubilar-nos abans de treballar”, Expansión, 22 de febrer, p. 46.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Moralitat de l'acomiadament“, Cinco Días, 12 de febrero, p. 14.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2011), “La publicació dels comptes socials per les petites empreses”, European Journal of Law and Economics, 32(3), 377-413.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Fonaments institucionals de l'empresa: Una teoria dels registres empresarials”, Journal of Legal Analysis, 2, 2, 525-76. Versió adaptada en espanyol: Revista de Dret Mercantil, núm. 278, octubre-desembre, 2010, 1291-369.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2008), “Com posa en perillo Doing Business les reformes instuticionales”, European Business Organization Law Review, 10(4), 555-74.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2010), “Crisi de responsabilitat en una democràcia adolescent”, Procesos de Mercado, 7(1), 259-74.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2009), “Las tres crisis españolas”, La Razón, 16 de diciembre de 2009, p. 26.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2009), “Competencia y responsabilidad: Cuando la crisis no es solo económica”, IESE Insight, 3, 36-43.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, “Reflexions sobre la crisi espanyola”, Conferència en el curs sobre “Reformes i oportunitats en temps de crisis”, organitzat per la Cámara de Comercio de Oviedo en La Granda, Asturias, 20 de julio de 2009.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2009), “Reforma laboral com imperatiu ètic”, Cinco Días, 16 de juliol, p. 15.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2009), “Propiedad, titulación y regulación: Una perspectiva internacional,” Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge MA, February 20.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Construyendo las instituciones del mercado: Derechos de propiedad, formalización de empresas y desarrollo económico (Building Market Institutions: Property Rights, Business Formalization and Economic Development), A Social Change Manuscript Conference, Mercatus Center, George Mason University, Arlington, VA, February 2-4, 2009.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2009), “Especialización y búsqueda de rentas en el enforcement moral: El caso de la confesión”, Journal for the Scientific Study of Religion, 48(3), 443-61.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Veneta Andonova (2008), “Dret Comú i Dret Civil com adaptacions pro-mercat”, Washington University Journal of Law & Policy, 26, 81-130.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, y Veneta Andonova (2008), “Cognició judicial i mercat,” Review of Law and Economics, 4(2), 665-92.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Luis Vázquez, and Giorgio Zanarone (2009), “Restricciones institucionales de las organizaciones: El caso de la distribución de automóviles en España”, Managerial and Decision Economics, 30(1), 15-26.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2008), “Naturaleza humana e instituciones”, en Eric Brousseau i Jean-Michel Glachant, eds., New Institutional Economics: A Guidebook, Cambridge University Press, Cambridge, 81-99. Traducció revisada a l'espanyol: “Naturalesa humana i anàlisi institucional,” Revista Asturiana de Economía, núm. 44, 2009, 9-31. 
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2007), “Errores que debemos evitar al medir el entorno institucional: ¿Está Doing Business dañando a la empresa?”, Journal of Comparative Economics, 35(4), 729-47.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2007), “La fabricación de la propiedad”, en Españoles ante el Registro, Colegio de Registradores, Madrid, 57-65.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2007), “El imperativo de eficacia en la formalización de empresas”, Globalization, Competitiveness and Governability Journal, 1(1).
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2007), “La confusión de los cachorros”, Nuevas Tendencias, 67, 36-49.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2007), “Restricciones institucionales y de mercado en la regulación de los profesionales que facilitan las transacciones inmobiliarias”, European Journal of Law and Economics, 23(2), 93-116.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2007), “Errores que debemos evitar al medir el entorno institucional”, 2.º Congreso sobre “La medida del Derecho y las instituciones”, París, 15 de diciembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2006), “La consistencia de los jueces y el papel del análisis predictivo”, Congreso sobre “Economía y Derecho para la Ley Europea”, EALE & University of Luxembourg, 10 de noviembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2006), “Formalización empresarial y costes de transacción”, Claves de la economía mundial, 6th ed., 64-69. Reproducido en CINDER, Ponencias y comunicaciones presentadas al XXV Congreso Internacional de Derecho Registral, CINDER, Madrid, 2007, 507-520.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Xosé H. Vázquez (2006), “Cuando su fabricante contratista se convierte en su competidor”, Harvard Business Review, 84(10), 2006, 113-20.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2006), “La fabricación de derechos de propiedad”, conferencia presidencial de la International Society for New Institutional Economics, Boulder, 23 de septiembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2006), “Competencia e inercia en servicios profesionales”, en Claus-Dieter Ehlermann and Isabela Atanasiu, eds., European Competition Law Annual 2004: The Relationship between Competition Law and the (Liberal) Professions, Hart Publishing, Oxford, 51-71.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2006), “Regulación de precios en los pagos con tarjeta”, Revista de Empresa, 16, abril, 14-33.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2005), “Por una mejor regulación de las profesiones: Los casos de notarías y farmacias”, conferencia sobre “Cómo regular mejor los servicios profesionales”, Comisión Europea, Bruselas, 21 de noviembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2005), “La simplificación de la formalización de empresas”, XV Congreso del CINDER, Fortaleza, Brasil, 7-10 de noviembre. Resumen publicado por el Boletim Eletrônico Irib, São Paulo, 21 de noviembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2005), “Negocios integrados”, El País, 18 de septiembre, 4.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, y Veneta Andonova (2005), “Institucions de mercat i  regulació judicial”, en Claude Ménard y Mary M. Shirley, eds., Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, Springer, 229-250.
 

Més informació [+]


Arruñada, Benito, y Xosé H. Vázquez (2005), “La fabricación subcontratada y el futuro del sector del automóvil”, Economía Industrial, 358, 79-86. (Artículo reconocido con el premio ICARO Caja Navarra, 2007).
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2005), “La enfermedad de los costes de Baumol,” en J. Segura and C. Rodríguez Braun, An Eponymous Dictionary of Economics: A Guide to Laws and Theorems Named after Economists, Edward Elgar, Cheltenham, 16-17.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Nuno Garoupa (2005), “La elección del sistema de titulación inmobiliaria”, Journal of Law and Economics, 48(2), 709-27.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Luis Garicano and Luis Vázquez (2005), “Completando contratos a posteriori: Cómo dirigen los fabricantes de coches a sus concesionarios”, Review of Law and Economics, 1(1), 149-173
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), “Estándares de calidad y regulación en las farmacias por Internet”, Health Economics, 13(4), 329-44.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Manuel González-Díaz, y Alberto Fernández (2004), “Determinantes de la forma organizativa: Costes de transacción e instituciones en el sector europeo de trasporte por carretera”, Industrial and Corporate Change, 13(6), 867-82.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), Sistemas de titulación de la propiedad: Un análisis de su realidad organizativa, Palestra, Lima.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), “Fallos y crisis de la auditoría”, European Business Organization Law Review, 5(4), 635-643.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), “La ley de morosidad comercial”, In Dret, 3
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), La contratación de los derechos de propiedad: Un análisis económico, Cuadernos de Derecho Registral, Madrid.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, i Xosé H. Vázquez (2004), “Contract manufacturing: ¿Té futur l'empresa industrial?”, Universia Business Review, 1, 64-69.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), “La política industrial necessària”, Expansión, 24 de abril, 63.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Xosé H. Vázquez (2004), “¿Tiene la empresa española el peor entorno institucional de la OCDE?”, Universia Business Review, 3, 102-113.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), “Recensión de Pattern and Repertoire in History, de Bertrand M. Roehner y Tony Syme”, Journal of Economic Literature, 42(1), 211-12.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2003), “La propietat com a consentiment organitzat”, Journal of Law, Economics, and Organization, 19(2), 401-44. (Traduït a l'espanyol en B. Arruñada, La contractació dels drets de propietat: Una anàlisi econòmica, Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 57-160).
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2004), “El seguro de títulos de propiedad”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 80(681), 53-141.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2003), “Las instituciones de la propiedad”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, 20 de noviembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2003), “Un argumento por el agnosticismo y la diversidad en la regulación de las profesiones”, Conferencia sobre “Regulation of Professional Services”, Bruselas, 28 de octubre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2003), “La elaboración de normas por el poder judicial en el Derecho occidental”, George Mason University, Washington DC, 22 de octubre.
Més informació [+]


González-Díaz, Manuel, Marta Barcala and Benito Arruñada (2003), “Aseguramiento de la calidad en agroalimentos: El caso del sector cárnico en España”, joint special issue of the International Journal of Technology Management and the International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 2(3/4), 361-82.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2003), “Vies d'accés al Registre de la Propietat: L'experiència espanyola”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 79 (680), 3271-3289.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2002), “Organización del registro de la propiedad en países en desarrollo”, Fuero Registral: Revista de Doctrina y Jurisprudencia Registral, 1(1), December, 49-77.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, y Manuel González-Díaz (2002), “Cómo controla la competencia la producción en equipo: El caso de las empresas de pesca”, Universitat Pompeu Fabra, Economics and Business Working Paper Series 261, Noviembre.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2002), “El seguro de títulos y su papel en diferentes sistemas jurídicos: Una perspectiva desde los costes de transacción”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 27(4), 582-601.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2002), “Bases institucionales de la estrategia empresarial”, en P. Morcillo and J. Fernández Aguado (eds.), Nuevas claves para la dirección estratégica, Ariel, Barcelona, 39-59.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2002), “Auditoría: Lecciones de una crisis”, Expansión, May 27, 24.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2002), “Un análisis crítico del entorno institucional de la empresa”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, 4, 107-132.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “Pasado, presente y futuro del notariado”, Folio Real: Revista Peruana de Derecho Registral y Notarial, 2(6), 135-153.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “Libertad y fe pública”, Expansión, 6 de noviembre, 63.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “Las farmacias y el paso de los siglos”, Revista de Administración Sanitaria, 5(19), 119-134.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “Fijación obligatoria de precios públicos con base en el coste completo: Cómo aplicar la sentencia ‘Fantask’”, European Journal of Law and Economics, 11(3), 281-307.
Més informació [+]


Vázquez, Luis, y Benito Arruñada (2001) “Los efectos de la propiedad en los resultados empresariales: Evidencia de los distribuidores de automóviles”, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 30(110), 1071-1092.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “Economía y derecho en la nueva política comunitaria de competencia”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, 211, 31-41. Reimpreso en El nuevo derecho comunitario y español de la competencia, Bosch, Barcelona, 2002, 51-67.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “El papel de las instituciones en el proceso contractual”, en B. Deffains and T. Kirat, eds., Law and Economics in Civil Law Countries, The Economics of Legal Relationships Series, JAI Press, Stamford, CT, 177-196.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Luis Garicano and Luis Vázquez (2001), “Asignación contractual de derechos de decisión e incentivos”, Journal of Law, Economics, and Organization, 17(1), 256-83.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2001), “Una perspectiva global sobre el seguro de títulos”, Housing Finance International, 16(2), 3-11.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2000), “Gestión de la competencia en el sector público”, Anuario de la Competencia 1999, 267-311.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2000), “El papel casi judicial de los grandes distribuidores: Una hipótesis de eficiencia de las relaciones con sus proveedores”, Revue d’Economie Industrielle, 92, 277-296.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, Manuel González-Díaz y Begoña López (2000), “El papel del mercado en el control de la producción en equipo: El caso de las empresas pesqueras”, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 5, 5-24.
Més informació [+]


Fernández, Alberto, Benito Arruñada y Manuel González-Díaz (2000), “Cuasi-integración en el transporte de paquetería”, in C. Ménard (ed.), Institutions, Contracts, Organizations: Perspectives from New Institutional Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 293-312.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (2000), “¿Qué falla en la sanidad pública?”, Respuestas a una encuesta del diario El País (“El precio de la sanidad para todos”), 28 de mayo, 30.


Més informació [+]


Arruñada, Benito (2000), “La calidad de la auditoría: Atributos, salvaguardias privadas y el papel de la regulación”, The European Accounting Review, 9(2), 205-24.
Més informació [+]


González-Díaz, Manuel, Benito Arruñada y Alberto Fernández (2000), “Causas de la subcontratación: Evidencia con datos de panel de empresas constructoras”, Journal of Economic Behavior and Organization, 42(2), 167-87.
Més informació [+]


Fernández, Alberto, Benito Arruñada y Manuel González-Díaz (2000), “La cuasi-integración en el transporte de paquetería por carretera”, Revista de Economía Aplicada, 8(24), 139-155.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1999), “La política de personal en la sanidad pública: ¿flexibilidad sin control ni medicina?,” Revista de Administración Sanitaria, 3(12), 95-119.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1999), “La prestación de servicios por las firmas de auditoría: Permitamos que el mercado evolucione y decida”, International Review of Law and Economics, 19(4), 513-31.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1999), La Directiva sobre morosidad: Una mala solución para un falso problema, Marcial Pons–Instituto de Estudios del Libre Comercio, Madrid.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1999), “Limitaciones institucionales al desarrollo de la empresa”, Papeles de Economía Española, 78-79, 17-32.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1999), Aplazamiento de pago y morosidad en las transacciones comerciales, Marcial Pons–Instituto de Estudios del Libre Comercio, Madrid.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1999), “La confusión liberal sobre la gestión pública”, Expansión, 26 de junio, 38-39.
Més informació [+]


González-Díaz, Manuel, Benito Arruñada y Alberto Fernández (1998), “La regulación como causa de la fragmentación empresarial: El caso de la construcción en España”, International Review of Law and Economics, 18(4), 433-450.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), “Els auditors de comptes”, Anales CIDDRIM (I) 96/97, Cedecs, Barcelona, 267-90.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), “Diseño y regulación de servicios profesionales” (“Gestaltung und Regulierung von Freiberuflichen Dienstleistungen: Ein Allgemeiner Handlungsleifaden”), en H. Herrmann and J. Backhaus (eds.), Staatlich Gebundene Freiberufe im Wandel, Nomos, Baden-Baden, 115-35.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), “El auditor y la prestación de otros servicios”,  Partida Doble, 87, 68-73.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), “La prestación de servicios por las firmas de auditoría: Permitamos que decida el mercado”, Accountancy, abril, 63.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), Teoría contractual de la empresa, Marcial Pons, Madrid.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), “La prestación de servicios por los auditores”, L’Auditor, 19 de marzo, 14-15.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1998), “La reforma de la función pública: Entre la duda y la esperanza”,  Expansión, 9 de marzo, 54-5.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “La criminalización del derecho societario: Esbozo para un análisis crítico”, Boletín del Círculo de Empresarios, 62, 99-132.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “La prestación de servicios por los auditores”, Expansión, November 21, 51.
Més informació [+]


González-Díaz, Manuel, Benito Arruñada y Alberto Fernández (1997), “La decisión de subcontratar: el caso de la empresa constructora”, Investigaciones Económicas, 21(3), 503-24.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “Sobre cómo administrar precios notariales”, en J. J. Toharia, B. Arruñada and C. Paz-Ares, Fe pública y vida económica, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 49-58.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “Mercados internos en la sanidad pública española: Un comentario sobre la última fantasía de los planificadores”, en J. G. Backhaus, (ed.), Essays in Social Security and Taxation, Metropolis, Marburg, 429-44.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “La estructura contractual de la empresa”, en Qué es la economía, Pirámide, Madrid, 583-615.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), La calidad de la auditoría: Incentivos privados y regulación, Marcial Pons, Madrid. (Versión española de Incentives and the Regulation of Audit and Non-Audit Services, Kluwer-Springer, Boston and Dordrecht).
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “Bases para profesionalizar la sanidad pública”, en La regulación de los servicios sanitarios en España, FEDEA, Madrid, 153-208.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1997), “La privatización de empresas públicas en España”, Cuadernos de Información Económica, Febrero, 44-45.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, y Cándido Paz-Ares (1997), “Rotación obligatoria de auditores: Un examen crítico”, International Review of Law and Economics, 17(1), 31-61.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1996), “Análisis contractual de la empresa: Una introducción aplicada”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 5(3), 41-56.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1996), “La economía de los notarios”, European Journal of Law and Economics, 3(1), 5-37.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1996), “Liberalización de servicios y colegios profesionales”, en Varios Autores, Reformas de estructura, Sociedad de Estudios Económicos, Barcelona, 49-71.
Més informació [+]


Arruñada, Benito, and Cándido Paz-Ares (1995), “Conversion of Ordinary Shares into Non-Voting Shares,” International Review of Law and Economics, 15(4), 351-372.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1995), “Colegios profesionales y diseño institucional”, Economistas, 63, 86-90. Reproducido en J. Velarde et al. (dirs.) Regulación y competencia en la economía española, Cívitas, Madrid, 1995, 65-75.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1995), “La búsqueda de la eficiencia en la sanidad pública española”, Varios autores, A Mixed Market in Healthcare; A New European Convergence, European Policy Forum, London, 52-64.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1995), Análisis económico del notariado, CGN, Madrid.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1995), “Diseño organizativo y gestión del personal en la sanidad pública”, en A.E.S., (ed.), Cambios en la regulación sanitaria, SG Editores, Barcelona, 64-119.
Més informació [+]


Paz-Ares, Cándido y Benito Arruñada (1994), “La rotación de auditores”, El País, 22 de diciembre, 62.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1994), “El reparto del monopolio: Obreros y empresarios en Asturias”, en J.L. García and L. Fernández (comp.), Economía y empresa en Asturias, Cívitas, Madrid, 679-720.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1994), “La sanidad española necesita cirugía”, The Wall Street Journal Europe, 2 de agosto.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1994), “Competencia y privatización en el mercado educativo”, Boletín del Círculo de Empresarios, 59, 265-75
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1993), “Pintando la caja negra”, Papeles de Economía Española, 57, 156-69.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1993), “El Estado olvida la gripe”, Cambio 16, 1.107, 8 de febrero, 94.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1993), “La enfermiza disculpa americana”, Cambio 16, 1.105, 25 de enero, 67.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “La conversión coactiva de acciones comunes en acciones sin voto,” Revista Española de Financiación y Contabilidad, 21, 283-314.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “Resucita el caudillismo industrial”, Cambio 16, 1.094, 9 de noviembre, 56-57.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “Profesionales del monopolio”, Revista de Economía, 14, 95-101.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “Profesionales nada liberales”,  Cambio 16, 1.088, 28 de septiembre, 46.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “Taurons només en el diccionari”, Boletín del Círculo de Empresarios, 56, 15-30.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “Crítica a la regulació d'opes”, Revista de Derecho Mercantil, 203-4, 29-67.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “De taurons i dinosaures”, Cambio 16, 1.067, 4 de mayo, 54.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “¿Hacia un ‘mercado único’ de control societario?”, Información Comercial Española, 703, 144-70.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1992), “Accions sense vot: Un regal expropiatori”, Cambio 16, 1.060, 16 de marzo, 51.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “La reforma imposible de la sanidad”, Cambio 16, 1.040, 28 de octubre, 62-63.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “Nobel al giro coasiano”, Revista de Economía, 11, 122-26.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “Market Mercado frente a regulación: Interacciones entre el mercado de control y la política industrial en España”, en R. Pardolesi and R. Van den Bergh (eds.), Law and Economics: Some Further Insights, Giuffrè, Milan, 71-106.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991),“Una reforma problemática”, España Económica, 3.729, mayo, 14-15.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “El coste de la información contable”, España Económica, 3.729, mayo, 8-11.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “Universidad: La reforma que nunca funcionó”, Expansión, 28 de marzo, 16-17.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “El mercado interno de salud: La reforma del NHS”, Revista de Economía, 11, 80.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1991), “Sanidad pública: la reforma imposible”, Revista de Economía, 11, 73-79.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1990), “¿A quién beneficia la regulación contable?”, Expansión, 13 de diciembre, 34.


Més informació [+]


Arruñada, Benito (1990), Economía de la Empresa: Un enfoque contractual, Ariel, Barcelona.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1990), “La regulación de la información empresarial”, Boletín del Círculo de Empresarios, 51, 11-42.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1990), “Control Control y propiedad: Límites al desarrollo de la empresa española”, Información Comercial Española, Revista de Economía, 687, 67-88.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1990), Control y regulación de la sociedad anónima, Alianza, Madrid.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1988-90), “Service Sector servicios”, en SADEI, Datos y cifras de la economía asturiana, (varios años), Oviedo.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1988), “La empresa como mercancía”, Cinco Días, 27 de julio, 4.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1988), “Un análisis económico de la regulación de la sociedad anónima en España,” Anales de Estudios Económicos y Empresariales, 3, 191-224.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1987), “Un modelo de EPG aplicable a entidades de crédito”, Esic-Market, 63-91.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1987), “Análisis económico–financiero,” en Balance social de HUNOSA, Servicio de Comunicación y Estudios de HUNOSA, Oviedo, 517-35.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1987), “El Excedente de Productividad Global”, in Balance social de HUNOSA, Servicio de Comunicación y Estudios de HUNOSA, Oviedo, 471-515.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1987), “Excedentes de productividad en banca”, Investigaciones Económicas, 1, 151-78.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1986), “Un modelo para el análisis de los resultados reales de la banca”, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 15, 273-90.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1986), “La naturaleza de los servicios como condicionante de su eficiencia”, Esic-Market, 67-84.
Més informació [+]


Arruñada, Benito (1986), “La gestión de empresas de servicios”, en E. Fernández and J. L. Fanjul, Gestión cuantitativa de la producción, Servicio de Publicaciones, University of Oviedo, 583-608.
Més informació [+]


Cacabelos, Ramón, Benito Arruñada y José I. Freije (1979), “Los medios de comunicación en el Occidente de Asturias”, Asturias Diario Regional, 27 de mayo.
Més informació [+]


Cacabelos, Ramón, Benito Arruñada y José I. Freije (1979), “Occidente de Asturias: las letanías del subdesarrollo”, Asturias Diario Regional, 1 de abril, 2-3.
Més informació [+]


 
Cercador
Cerca avançada
Tornar a la cerca anterior
 
@BenitoArrunada