Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
No hi haurà crèdit si impedim que els creditors cobrin els seus deutes
Veure més

CV-Bio

 
Benito Arruñada
 

Editor
Ha estat editor del Journal of Institutional Economics i  del Journal of Globalization, Competitiveness and Governability, i del comitè científic d'Universia Business Review. Així mateix, forma part del consell editorial d'European Journal of Law and Economics i Review of Law and Economics. És també membre del Consell de l'European School on New Institutional Economics.

Activitat pública
Varis dels seus treballs han contribuït al debat públic i a l'adopció de polítiques nacionals i internacionals sobre matèries com la regulació de l'auditoria i els serveis professionals, l'organització dels sistemes de titulació de la propietat, i la regulació dels contractes i l'entorn institucional de l'empresa.

Així mateix, ha actuat com a expert per algunes de les principals empreses i organitzacions internacionals, diversos governs, comissions parlamentàries, signatures jurídiques i consultores sobre assumptes relacionats amb les seves investigacions. Entre altres matèries, ha assessorat sobre gestió, regulació i contractació empresarial, política regulatòria i de la competència, així com en projectes més amplis concernents a l'entorn institucional de l'empresa i els drets de propietat.

 

Benito Arruñada Catedràtic d'Organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Amb anterioritat, després de graduar-se per les universitats d'Oviedo i Rochester, va ser Professor Titular i Catedràtic a les Universitats d'Oviedo i León, i John M. Olin Visiting Scholar in Law and Economics a l'Escola de Dret d'Harvard. Ha exercit també la docència a França, a les Universitats París I (Sorbona) i Paris X (Nanterre); a Alemanya, a la Universitat de Frankfurt; i a Espanya, a les universitats Autònoma de Madrid i Pablo Olavide.

Objectius
Les seves investigacions analitzen les bases institucionals que fan possible l'activitat d'empreses i mercats: des de les més concretes, com la titulació de la propietat o la regulació de l'empresa, a algunes de les més abstractes, com els sistemes teològics i morals del cristianisme. Un objectiu comú d'aquestes investigacions és descobrir les condicions organitzatives que faciliten els intercanvis impersonals, la via més eficaç per especialitzar els recursos i accelerar el creixement econòmic. Aquestes investigacions empren tot tipus de mètodes, des de l'anàlisi de casos als models matemàtics i economètrics.

Resultats
Algunes de les contribucions d'aquestes investigacions han estat: demostrar el paper de l'assignació contractual de drets de decisió en relacions de franquícia i distribució; construir una anàlisi cost-beneficio de la regulació de l'auditoria, i aplicar-ho a la rotació d'auditors i a la prestació per les signatures d'auditoria de serveis no d'auditoria; demostrar la necessitat de prevaler el valor dels serveis quan se simplifica la formalització d'empreses; i desenvolupar una teoria de les institucions dels drets de propietat basada en el paper del consentiment individual, i aplicar-la per definir pautes organitzatives en la creació i reforma de tals institucions i en la regulació dels serveis jurídics complementaris.

 

Publicacions

Les seves publicacions inclouen articles en The Economic Journal, Journal of Law and Economics, Harvard Business Review, Journal of Legal Analysis, Journal of Comparative Economics, Journal of Law, Economics, and Organization, Journal of Economic Behavior and Organization, Industrial and Corporate Change, International Review of Law and Economics, Management and Organization Review, i Managerial and Decision Economics; així com una dotzena de llibres, entre els quals destaquen les monografies Institutional Foundations of Impersonal Exchange: The Theory and Policy of Contractual Registries (University of Chicago Press: 2012), The Economics of Audit Quality (Springer: Norwell, 1999) i Control i regulació de la societat anònima (Alianza: Madrid, 1990).

Divulgació
Ha publicat, a més, tres llibres de text —Empresa, mercat i institucions (Thomson Reuters: Cizur Menor, 2013), Teoria contractual de l'empresa (Marcial Pons: Madrid, 1998) i Economia de l'empresa: Un enfocament contractual (Ariel: Barcelona, 1990)— i nombrosos articles de divulgació sobre matèries relacionades amb les seves investigacions, en mitjans com The Wall Street Journal, Expansión, Cinco Días, El Mundo, La Vanguardia i El País. Ha estat convidat a presentar les seves investigacions en diversos fòrums acadèmics i de discussió (Berkeley, Harvard, MIT, Comissió Europea, BID, Consell d'Estat de França, Banc Mundial, Fundació Alternatives, FAES, Fundació Progresso i Democràcia, i moltes altres)

ISNIE
Benito Arruñada va ser membre del consell fundacional i ha presidit la Society for Organizational and Institutional Economics (SIOE; amb anterioritat, International Society for New Institutional Economics, ISNIE), societat científica interdisciplinària promoguda pels Premis Nobel Ronald H. Coase, Douglass C. North i Oliver I. Williamson amb l'objectiu de “explicar què són les institucions, com sorgeixen, a quines finalitats serveixen, per què canvien i com s'han de reformar”.

@BenitoArrunada